ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αν συνεχίσετε την περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τις προϋποθέσεις χρήσης, η οποία μαζί με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας (παρακάτω) διέπουν την σχέση σας με το ξενοδοχείο σοφός και με αυτή την ιστοσελίδα . Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Ο όρος “στούντιο σοφός” ή “εμείς” ή “εμείς” αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στο χρήστη ή θεατή της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

  • Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας είναι για γενικές πληροφορίες και τη χρήση σας μόνο. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
  • Ούτε εμείς ούτε οποιαδήποτε τρίτα μέρη παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
  • Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Θα είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
  • Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο ανήκει ή έχει αδειοδοτηθεί σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, το σχεδιασμό, τη διάταξη, εμφάνιση, εμφάνιση και γραφικά. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται εκτός από τη δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
  • Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία δεν είναι ιδιοκτησία του, αναγνωρίζονται στην ιστοσελίδα.
  • Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης ή/και να αποτελέσει ποινικό αδίκημα.
  • Από καιρό σε καιρό, αυτή η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν δηλώνουν ότι εγκρίνουμε την ιστοσελίδα (ες). Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας (ων).
  • Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με την ιστοσελίδα του Σοφού στούντιο διέπεται από τους νόμους της πολιτείας της Νάξου χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων.

 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΚΡΑΤΉΣΕΩΝ ΜΈΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Το ξενοδοχείο “σοφός” διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να καταργήσει τμήματα αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τους παρόντες όρους περιοδικά για αλλαγές.

Η συνέχιση της χρήσης του sofosstudios.com σημαίνει την αποδοχή σας από αυτές τις αλλαγές.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ

Μια σύμβαση που συνάπτεται στον παρόντα δικτυακό τόπο θα ισχύει μόνο εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να συνάψει συμβατική σχέση, ή μια καταχωρημένη νομική οντότητα που έχει το δικαίωμα να καθιερώσει μια συμβατική σχέση ως νομικό πρόσωπο.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται την οικονομική ευθύνη για όλες τις χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας από τον/την ή/και άλλα πρόσωπα που την χρησιμοποιούν υπό την ευθύνη του.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προβλέπουν τους όρους της συμβατικής σχέσης μεταξύ μας που ενεργεί ως προμηθευτής για διάφορα πακέτα στέγασης και έναν πελάτη ή/και πελάτη που χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα ή/και την αγορά υπηρεσιών μέσω αυτής (εφεξής “ο πελάτης” ή “ο πελάτης”).

3. ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές είναι στο νόμισμα που καθορίζεται κάθε φορά. Οι συντελεστές υπόκεινται σε αλλαγές λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων, της αύξησης του ΦΠΑ ή οποιωνδήποτε άλλων φόρων. Οποιαδήποτε τέτοια αύξηση/μείωση θα επηρεάσει αυτόματα τις δημοσιευμένες τιμές. Οι έγκυρες τιμές για κάθε υπηρεσία που έχετε κάνει κράτηση είναι όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της sofosstudios.co κατά τη στιγμή της κράτησης.

4. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί και συμφωνηθεί πρέπει να γίνουν όπως εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή/και το σύστημα.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της παραμονής, 50% αποζημίωση των υπόλοιπων ημερών που είχαν συμφωνηθεί αρχικά είναι οφειλόμενη και πληρωτέα από τον πελάτη.

Ώρα για αναχώρηση στις 12:00 το μεσημέρι. Οι πελάτες που κατέχουν το δωμάτιο περισσότερο από 12:00 το μεσημέρι χρεώνονται επιπλέον 50 της τιμής του δωματίου. Μετά 18:00 μια πλήρης τιμή δωματίου είναι πληρωτέα.

Σε περίπτωση ακύρωσης 21 ημέρες πριν την άφιξη, δεν υπάρχουν ακυρωτικά ή πρόστιμα. Για ακυρώσεις λιγότερο από 21 ημέρες πριν την άφιξη, χρεώνεται ολόκληρο το ποσό.